Lịch sử ngành quảng cáo ngoài trời OOH

Lịch sử ngành quảng cáo ngoài trời OOH

Lịch sử ngành quảng cáo ngoài trời Outdoor Advertising . Lịch sử quảng cáo ngoài trời không chỉ là những thành tựu, dấu mốc phát triển “chói lọi” mà đó còn là...
Quảng cáo ngoài trời, pano, billboard

Quảng cáo ngoài trời, pano, billboard

Nói đến quảng cáo ngoài trời (outdoor) đa số mọi người sẽ hình dung ra các tấm biển quảng cáo cỡ lớn. Được dựng bởi hệ thống cột cứng, chân cột to được chôn...